• REKRUTACJA 2024/2025

   • DRODZY RODZICE.​​​​​

    Z wielką radością informujemy, że rozpoczynamy się nabór do klas zerowych i pierwszych szkół podstawowych.

    Wkrótce podamy na stronie link do rekrutacji. 

    Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości zapraszamy osobiście do szkolnego sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego przy ul. Stefana Starzyńskiego 6.

    Można też dzwonić po numer telefonu - 59 842 46 667.

    ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ("O")

    od 11 marca (godz. 13:00)

    do 13 maja (godz. 16:00)

     

    KLASY PIERWSZE

    od 2 kwietnia (godz. 13:00)

    od 31 maja (godz. 16:00)

    Dzieci z obwodu danej szkoły zostaną przyjęte do szkoły z urzędu po wcześniejszym potwierdzeniu miejsca zamieszkania.

    Dzieci spoza obwodu będą przyjmowane na wolne miejsca do klasy pierwszej szkół podstawowych, po spełnieniu określonych kryteriów:

    1. kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek,

    2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek,

    3. kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna,

    4. kandydat, który jest objęty pieczą zastępczą,

    5. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej,

    6. kandydat, którego jeden lub oboje z rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska.

    Ważne: Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie obowiązuje obwód szkoły.

    Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest poniżej:

    Zalacznik_nr_1.pdf

    Zalacznik_nr_2.pdf

     

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SZKOŁY Z DUSZĄ W SERCU MIASTA :-)

    TEAM SP6