• Realizując  zadania  międzynarodowego projektu Erasmus + "One World. One Future"na lata 2017-2019  od początku roku szkolnego 2017/2018 wzięliśmy udział  w zadaniach ustalonych zgodnie z harmonogramem realizacji:

    -- jako szkoła przygotowaliśmy logo w konkursie na logo Projektu. Konkurs wygrał logotyp z Hiszpanii ( IX 2017)

    -- odbył się międzynarodowy  wyjazd projektowy do Hiszpanii/Valdepanas- 06-10.11.2017r.(Joanna Kowalewska i Jacek Borucki - XI 2017)

    -- przygotowaliśmy prezentacje dotyczące obrońców praw dzieci: nt Janusz Korczak i Janina Ochojska.(XI 2017)

    -- utworzyliśmy w szkole Project Corner - do zamieszczania informacji dotyczących projektu, prezentacji obrońców praw dzieci w Polsce, prezentacji szkół partnerskich( IX 2017)

    -- wykonane zostały dwa banery dotyczące projektu.(IX -X 2017)

    -- założone zostały konta dla nauczycieli na portalu Etwinnig, w celu oglądania załączanych tam informacji od szkół partnerskich, dotyczących realizacji poszczególnych zadań.

    -- przygotowana została gazetka ścienna nt Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka - 20.11.2017r.

    -- nauczyciele-wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze dotyczące praw dzieci, a w klasach I-III uczniowie otrzymali i pięknie pokolorowali kolorowanki dotyczące w/w tematu.

           

                 W II semestrze 2017/2018 cała społeczność szkolna realizowała w ramach projektu Erasmus + następujące zadania:

    -- przygotowanie scenek nt bullingu - znęcania się w szkole (do 15.02.2018r)

    -- przygotowanie słuchowiska radiowego nt prawa dziecka do „swobody myśli, sumienia i wyznania" po angielsku( do 13.03.2018)

    -- Spotkanie treningowe w Polsce: 11-16.03.2018r. W trakcie spotkania goście - partnerzy projektu uczestniczyli w  zajęciach otwartych dotyczących tutoringu rówieśniczego, programu budzącej się szkoły; Web Questu; zajęć muzycznych; zajęć teatralnych - przedstawiliśmy „nasze mocne strony” jako szkoły.

    -- Wykonanie prac w konkursie plastycznym  „Szczęśliwe dzieci, szczęśliwy świat”. Prace wykonywane były techniką dowolną, format A3, lapbook dla starszych. Wystawa nagrodzonych i najciekawszych prac miała miejsce IV/V 2018.

    -- odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe w Czechach/ Pisek- 04-08.06.2018r.(Joanna Kowalewska i Jacek Borucki) na którym zaplanowane zostały wspólnie z partnerami z Hiszpanii, UK, Rumunii i Czech terminy kolejnych spotkań i harmonogram zadań do końca trwania projektu Podsumowaliśmy dotychczasowe działania, dokonaliśmy też ewaluację z nich.

     

     

                Realizując zadania zaplanowane na międzynarodowe  spotkanie treningowe w naszej szkole zaprosiliśmy dodatkowo osobę z zewnątrz do poprowadzenia rady szkoleniowej-warsztatów dla gości. Warsztaty nt "Fenomen tutoringu. Praktyczny wymiar wsparcia i dynamizacji rozwoju dziecka" prowadzone były w języku angielskim .Trwały 3 godziny i poprowadził je pan Adam Mańkowski - psycholog, tutor, terapeuta, mentor, doradca zawodowo-edukacyjny pasjonat edukacji, mentoringu, tutoringu i coachingu. Na koniec warsztatów prowadzący wręczył wszystkim zagranicznym partnerom Certyfikaty udziału.

     

     

    MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PROJEKTOWE:

     

                W dniach 06-10.11.2017r.- nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektowym w Hiszpanii, w miejscowości Valdepanas/Hiszpania- szkoła CEIP MAESTRO JUAN ALCAIDE. Wszyscy nauczyciele ze szkół partnerskich pracowali w Valdepanas nad zadaniami projektu, ustalili wstępny harmonogram następnych spotkań w tym spotkań roboczych i treningowych, przydzielili  zadania, uczyli się obsługi strony internetowej Etwinningu, na której zamieszczane są materiały dotyczące projektu, ewaluacje z wykonanych zadań zdjęcia, nasze prace w postaci nagrań, filmów, prezentacji. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjacielskiej, serdecznej atmosferze. W spotkaniu brały udział 4 osoby z Rumunii, 2 z Anglii, 2 z Polski, 2 osoby z Hiszpanii. Łącznie 12 osób.

          W dniach 04 - 08.06.2018 odbyło się kolejne, drugie spotkanie robocze w miejscowości Pisek/Czechy- szkoła: Zakladni skola Josefa Kajetana Tyla a Materska skola. Uczestnicy to 2 osoby z każdego kraju partnerskiego, łącznie więc 10 osób.

    Każdego dnia był czas przeznaczony na pracę. Rozliczaliśmy wtedy nasze dotychczasowe działania, wskazywaliśmy, co ewentualnie można poprawić, usprawnić. Wykonaliśmy dużą ewaluację zadań projektowych, przeanalizowaliśmy ich mocne i słabsze strony. Zaplanowaliśmy szczegółowo terminy wyjazdów międzynarodowych i projektowych, ustaliliśmy zadania i partnerów ( pojedynczo lub wspólnie) za nie odpowiedzialnych,

     

    KONTYNUACJA:

     

          Wdrażany projekt, jego działania w znacznym stopniu poszerzyły świadomość uczniów naszej szkoły nt praw dziecka, instytucji wspomagających rodziny i współczesnych osób publicznych  broniących ich praw. ( np. Rzecznik Praw Dziecka, Janina Ochojska, Martyna Wojciechowska) Zaangażowanie dzieci do udziału w realizowanych konkursach plastycznych, duża pomoc w przygotowaniu pięknych dekoracji holi, otwartość i komunikatywność  podczas wizyty treningowej w naszej szkole pokazują, że jest to dla nich temat ważny i chcą w nim uczestniczyć. Chcą móc wpływać na respektowanie swoich praw, chcą decydować, które prawa są najważniejsze dla poszczególnych osób. Pojawiło się też pytanie o obowiązku dziecka? Ich wagę w stosunku do praw.

    W trakcie realizacji projektu staramy się też aktywować rodziców, apelując o wsparcie, zmotywowanie dzieci do terminowego wykonania i oddania prac. Wydaje się jednak, że trzeba nad tym jeszcze popracować.