• Doradztwo zawodowe

    • W bieżącym roku szkolnym zgodnie z z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego uczniowie klas siódmych i ósmych zostali objęci zajęciami z tego przedmiotu w wymiarze 10 godzin w trakcie całego roku szkolnego.

     Głównymi założeniami doradztwa zawodowego jest uświadomienie młodzieży, jak ważne w życiu jest dokonanie właściwego wyboru zawodu, obranie odpowiedniej ścieżki edukacyjnej, umiejętność samoobserwacji i identyfikacji własnych zainteresowań zawodowych, poznanie swoich mocnych i słabych stron, zapoznanie z szerokim wachlarzem zawodów, sytuacją na rynku pracy, ofertą szkół ponadpodstawowych w naszym mieście, możliwościach wyboru własnej ścieżki edukacyjnej zgodnej z predyspozycjami oraz zaznajomienie ze specyfiką poszczególnych zawodów, oceną własnych sił i predyspozycji zawodowych.

     Dobrze wybrany zawód jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Daje bowiem nie tylko możliwość godnego egzystowania, ale także spotkań z interesującymi ludźmi, samorozwoju, a przede wszystkim - szczęśliwego życia. Dobry wybór zaprocentuje w przyszłości poczuciem osiągnięcia sukcesu życiowego. Aby takiego wyboru dokonać, należy poznać samego siebie. To główny warunek dobrego zaplanowania kariery zawodowej. Młodzież bardzo często nie ma pomysłu na swoje życie, oczekuje, że wyboru dokonają za nich rodzice. Uczniowie nie znają swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji, umiejętności. Dlatego tak ważne jest Ich edukowanie już w szkole podstawowej. Pozytywna motywacja do dalszego kształcenia, wspieranie w wyborze wybranej ścieżki edukacyjnej, kształtowanie wiedzy o pracy, inspirowanie do odkrywania swoich pasji i talentów z pewnością przyczynią się do sukcesu w zawodowych wyborach młodych ludzi.