• O świetlicy słów kilka

    • Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.30.

     Składa się z dwóch sal położonych na parterze budynku szkoły.

     Do świetlicy są przyjmowani uczniowie z klas 0-III, których rodzice pracują zawodowo. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez rodzica lub opiekuna wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy. Wnioski te można otrzymać od nauczycieli świetlicy lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

     Głównym celem funkcjonowania naszej świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom rodziców pracujących przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu.

      

     Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną bezpieczną i fachową opiekę. Pracują w czterech grupach pod nadzorem nauczycieli - wychowawców:

     • Renata Matysiak,

     • Anna Karpowicz,

     • Edyta Janasik,

     • Ewa Kowalska, 

     • Aleksandra Cholawo,

     • Iwona Ollik;

     Ponadto świetlica zapewnia opiekę dzieciom nieuczęszczającym na lekcje religii, dojeżdżającym, oczekującym na zajęcia pozalekcyjne, np: koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, ćwiczenia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia wspomagające .

     W świetlicy tworzymy warunki do bezpiecznej nauki, zabawy, relaksu i wypoczynku. Umożliwiamy dzieciom rozwijanie zdolności i zainteresowań organizując:

     • zajęcia plastyczno - techniczne,

     • umuzykalniające,

     • taneczno – ruchowe,

     • turnieje wiedzowe, quizy, zgaduj - zgadule,

     • zabawy sportowe  na szkolnym placu zabaw,

     • zajęcia czytelnicze,

     • zajęcia kulinarne,

     • zajęcia z Ipadami i robotami Photon,

     • zajęcia prowadzone metodą eksperymentu.

     W świetlicy realizujemy innowację pedagogiczną W świecie gier dla amatorów gier planszowych, łamigłówek, szarad, rebusów i zagadek oraz innowację Ruch, zmysł i integracja w zabawie dla zwolenników wszelkich aktywności ruchowych.

     Promujemy wśród najmłodszych działania proekologiczne i prozdrowotne.

      

     Bierzemy udział w międzyszkolnych , wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach plastycznych, w których nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia.

      

     W świetlicy szkolnej dysponujemy dużą ilością gier planszowych, układanek i gier edukacyjnych oraz wieloma rodzajami klocków konstrukcyjnych. Posiadamy bogaty księgozbiór w kąciku czytelniczym oraz sprzęt sportowy, z którego korzystamy w świetlicy i na szkolnym boisku.

      

    • Lista galerii

     brak danych