• W 2022 roku upływa 70 lat działalności Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku.

      

     Decyzją Wydziału Oświaty przy Prezydium MRN w Słupsku z dniem 1 września 1952 roku otwarto Szkołę Podstawową przy ul. Świerczewskiego (obecna Krasińskiego) w Miejsce Szkoły dla Pracujących. Początkowo szkoła otrzymała kolejny nr 7, a następnie nr 2. Dopiero 1 września 1957 roku stała się Szkołą Podstawową nr 6. Funkcjonowała tam dziesięć lat i w 1962 roku została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Starzyńskiego 6, gdzie istnieje do dziś.

      

     Uroczyste otwarcie szkoły im Ludwika Waryńskiego odbyło się 2 września 1962 roku. Było to niezwykłe święto. Zgromadziło wielu znaczących gości; przedstawicieli władz miejskich i oświatowych. Przybyli też pierwsi nauczyciele „Tysiąclatki” pod kierownictwem Józefa Bilińskiego, pierwsi absolwenci i szczęśliwi rodzice.

      

     4.11 1972 – TO BYŁ WIELKI DZIEŃ TYSIĄCLATKI !

      

     O godzinie 10:00 w sali Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Słupsku otrzymaliśmy sztandar. Uroczystość zbiegła się z 20 – leciem istnienia „szóstki” i 10 – leciem Tysiąclatki. Przygotowano specjalna cześć artystyczną, w której uczestniczyła młodzież naszej szkoły: chór, recytatorzy, grupa wokalna, zespół taneczny. Sztandar zaprojektował nauczyciel szkoły – K. Ślusarski, wykonały go siostry zakonne a ufundował Komitet Rodzicielski, Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 1, MZBM jako zakład opiekuńczy, uczniowie i nauczyciele szkoły również dołożyli swoje składki.
     Sztandar został udekorowany odznaką „Za zasługi w rozwoju Ziemi Koszalińskiej”, a
     dzień 4 listopada stał się świętem szkoły.

      

     Dyrektorzy „SZÓSTKI”:

     w latach 1952 – 1956 – kierownik Jan Kwiatkowski

     w latach 1956 – 1961 – kierownik Maria Malczewska

     w latach 1961 – 1985 – dyrektor Józef Biliński

     w latach 1985 – 1991 – dyrektor Helena Lis

     w latach 1991 – 1995 – dyrektor Henryk Holc

     w latach 1995 – 2015 – dyrektor Irena Matłocha

     od 2015 roku do chwili obecnej – dyrektor Grzegorz Borecki

      

     O tym, że uczniowie zawsze cenili i cenią swoją szkołę świadczy fakt, że wychodzili stąd jako absolwenci, a wracają jako nauczyciele. Rodzice także odgrywali i odgrywają bardzo ważną rolę w życiu szkoły. Nigdy nie zabrakło ich przy najważniejszych chwilach społeczności uczniowskiej, wspomagają dobra radą, finansują niektóre przedsięwzięcia.

      

     Dzięki wszystkim, którym zależało na „SZÓSTCE” powstała jej historia. Każdy pozostawił po sobie jakiś drobny ślad.

      

     Cieszymy się, że z każdym dniem nasza „Tysiąclatka” staje się piękniejsza i nowocześniejsza.