• Rzecznik Praw Ucznia w Szkole Podstawowej nr 6 - mgr Joanna Kowalewska

     ZAPRASZAM  w piątki od 9.50 do 10.35 do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego przy dużej sali gimnastycznej.

     ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA  PRAW  UCZNIA

     Rzecznik podejmuje działania na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy.

      

     Prawa i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

     • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
     • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
     • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

     Szkolny rzecznik może:

     • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
     • Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
     • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
     • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem  za zgodą ucznia.
     • Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

     Pozdrawiam, Joanna Kowalewska