• PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

     ADMINISTRACJA

     1. Dreksler Anna - specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
     2. Szeszko Agnieszka - specjalista ds. szkolnych
     3. Borucki Jacek - główny specjalista ds sieci informatycznych

      

     OBSŁUGA

     1. Horuń Alina - woźna
     2. Skrzeczyna Urszula - woźna
     3. Michalak Zbigniew- konserwator
     4. Głębocka Małgorzata - pracownik obsługi
     5. Fabiańczyk Elżbieta - pracownik obsługi
     6. Nowak Małgorzata - pracownik obsługi
     7. Zielonko Elżbieta - pracownik obsługi
     8. Szyca Teresa - pracownik obsługi