• Rada rodziców składa się z 23 osób, po 1 przedstawicielu z danej klasy.

     Prezydium RR zostało wybrane poprzez głosowanie w dniu 26.09.2023 roku na okres 3 lat szkolnych co wynika z ustawy RR z dnia 24.09.2015r. W skład prezydium RR wchodzi 7 osób - Skarbnik, Sekretarz, 2 członków komisji rewizyjnej, Przewodniczącego RR, Zastępcy przewodniczącego.

     Prezydium Rady Rodziców:
     Przewodnicząca Rady Rodziców - Anna Kozioł
     Zastępca Przewodniczącej - Sylwia Tomczyk
     Sekretarz - Katarzyna Bicimirska
     Skarbnik - Gracjan Nowociński

     Komisja Rewizyjna:
     Przewodnicząca - Alina Michałowska
     Członek - Magdalena Kaczanowska


     Rada rodziców w naszej szkole działa jako instytucja wspomagająca szkołę na wielu płaszczyznach.
     Wspieramy uczniów w trudnych i wyjątkowych sytuacjach. Jesteśmy też z nimi w chwilach radości, wspieramy w sukcesach jakie odnoszą.

     Zebrane środki w całości wracają do naszych uczniów.