• Tutoring

   • Tutoring to metoda indywidualnej opieki nad uczniem, opartej na relacji mistrz – uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału. Tutoring daje wiele możliwości: nawiązania relacji opartej na zaufaniu, poznania mocnych i słabych stron podopiecznego, poznania jego osobistych celów, wyznaczenia ścieżki rozwojowej, odkrycia talentów, stworzeniu przestrzeni na kreatywność ucznia, który potrzebujae wiedzy, ale również nauki odpowiedzialności, świadomości społecznej, zdolności komunikowania się, troski o drugiego człowieka, umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności do prowadzenia działań w zespole, ale przede wszystkim szacunku i wiary w siebie. Ważnym obszarem tutoringu jest nauczanie rówieśnicze, czyli nauczanie dziecka przez dziecko, rówieśnicza współpraca.

    W naszej szkole od roku szkolnego 2017/2018 prowadzony jest tutoring rówieśniczy pod hasłem „Projektujemy przestrzeń do rozwoju”. To forma tutoringu, w której rolę tutora dla ucznia klas starszych pełni nauczyciel, natomiast wsparciem tutorskim dla uczniów klas młodszych - starsi, szkolni koledzy. Istotną rolę w naszym przedsięwzięciu ogrywa współpraca międzypokoleniowa. Umożliwia ona dzieciom, młodzieży i starszym weryfikację wzajemnego postrzegania poprzez osobisty kontakt i wspólne działanie na wielu płaszczyznach.

    Cele tutoringu rówieśniczego:

    • Uczenie się odpowiedzialności w zróżnicowanej wiekowo grupie 

    • Nauka tolerancji z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb, trudności i oczekiwań 

    • Skuteczna adaptacja do nowych warunków 

    • Rozwój emocjonalny u dzieci w różnym wieku 

    • Budowanie adekwatnej samooceny 

    • Nauka samodzielności 

    • Rozwój kompetencji społecznych 

    • Budowa wiary we własne możliwości 

    • Odkrywanie talentów 

    • Kształtowanie pozytywnej relacji opartej na szacunku i zaufaniu do siebie nawzajem i tutora 

    • Stworzenie przestrzeni na kreatywność

    Uczniowie potrzebują wiedzy, ale również nauki odpowiedzialności, świadomości społecznej, zdolności komunikowania się, troski o drugiego człowieka, umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności do prowadzenia działań w zespole, ale przede wszystkim szacunku i wiary w siebie.

    Tutoring rówieśniczy prowadzony w naszej szkole umożliwia dzieciom nabywanie tych wszystkich umiejętności w przyjaznej przestrzeni i atmosferze (nie tylko szkolnej).