• WebQuest

    • Filozofia metody WebQuest zakłada podejście problemowe do nauki. Wykorzystywane są w tym celu nowe metody pracy z zasobami sieci, interaktywnymi planszami i multimediami. Unikatowy projekt pracy metodą WebQuest opiera się na teorii i praktyce organizacji hipertekstowej, zakładającej funkcjonowanie i uczenie się w zintegrowanych systemowo i równoprawnych przestrzeniach: szkolnej, wirtualnej i publicznej, takich jak: muzea, centra naukowe, technologiczne oraz sportowe, teatry czy urzędy.

     Metoda WebQuest pozwala uczniom skutecznie zarządzać własnym procesem uczenia. Wykorzystuje ich potencjał, a punktem wyjścia do jej realizacji będą ukształtowane przez technologię cyfrową przyzwyczajenia uczniów. Metoda pracy projektowej doskonali umiejętność samodzielnego poszukiwania i przetwarzania, rozwija współpracę i umiejętność samoorganizacji, motywuje i nade wszystko kształci umiejętność stałego uczenia się i doskonalenia.

     Projekt WebQuest został wprowadzony w Szkole Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2016/2017 pilotażowo w klasie czwartej, a następnie kontynuowany w klasach V-VI. W bieżącym roku szkolnym rozpoczął się pilotaż eksperymentu pedagogicznego opartego na metodzie WebQuestu w klasach I-III.